Kjøring i påsken

Kjøring i påsken

I påsken kjøres det etter følgende ruteplan: Onsdag 13. april kjøres som fredag. Torsdag 14. april (skjærtorsdag) kjøres som søndag. Fredag 15. april (langfredag) kjøres som søndag. Mandag 18. april (2. påskedag) kjøres som...

30% reduksjon i fergebillettene fra 1. januar 2022?

Dessverre har vi ikke fått avklart om vårt fergetilbud kommer inn under denne ordningen eller ikke. Tidligere i år hadde kommunal- og moderniseringsdepartementet som utgangspunkt at ferjesambandene måtte være fullt ut fylkeskommunale for å komme inn under ordningen...