Innstilte avganger

Pga av tekniske problemer må MF Løvøy kansellere avganger 2135 og 2210 fra Brevik, og avganger 2150 Sandøya og 2220 fra Sandøya..

Tekniske problemer MF Oksøy

Pga av tekniske problemer er Løvøy satt inn for Oksøy. Foreløpig beskjed er at Oksøy vil være ute av drift til og med tirsdag. Ta kontakt med fergemannskapet for...