MF Oksøy er i normal drift fra og med kl 1330 avgangen i dag tirsdag.