Bjørkøya Fergekai

Gjelder frakt av tyngre kjøretøy til Bjørkøya. Det vil inntil videre ikke være mulig å få fraktet tyngre kjøretøy ut til Bjørkøya. Dette på grunn av at vi avventer tilstandsrapport på fergelemmen. Vi beklager de ulemper dette...

Sommertakster 2022

1. juni innførte vi våre sommertakster. Takstene finner dere her. Beklageligvis har vi ikke noe mere informasjon om når vi kan forvente avklaring rundt om vi kommer inn under gratis ferge eller ikke.