NB: Det er egne takster for sommerruten, Reisekort og betaling med farte app gjelder ikke.