Tekniske problemer MF Oksøy

Pga av tekniske problemer er Løvøy satt inn for Oksøy. Foreløpig beskjed er at Oksøy vil være ute av drift til og med tirsdag. Ta kontakt med fergemannskapet for...