Styret

På representantskapsmøtet den 23.juni 2020 ble det sittende styret i Brevik Fergeselskap IKS gjenvalgt.

Bjørge Fredheim (leder)

Kristin Alseth Hansen (nestleder)

Asbjørn Høie

 

Kristin Clemmensen

Arne Magne Kvalmo (ansattes representant)

 

What do you want to do ?

New mail