Styret

På representantskapsmøtet den 27.mai 2015 ble det sittende styret i Brevik Fergeselskap IKS gjenvalgt.

Bjørge Fredheim (leder)

Kristin Clemmensen (nestleder)

Asbjørn Høie

Rolf Erling Andersen

Kristin Alseth Hansen

Arne Magne Kvalmo (ansattes representant)

Styret-Brevik-Fergeselskap-IKS

Fra venstre på bildet Rolf Erling Andersen, Bjørge Fredheim, Kristin Alseth Hansen, Kristin Clemmensen, Asbjørn Høie