Kjøring i påsken

Kjøring i påsken

I påsken kjøres det etter følgende ruteplan: Torsdag 1. april (skjærtorsdag) kjøres som søndag. Fredag 2. april (langfredag) kjøres som søndag. Mandag 5. april (2. påskedag) kjøres som søndag.