Pga av tekniske problemer er Løvøy satt inn for Oksøy. Foreløpig beskjed er at Oksøy vil være ute av drift til og med tirsdag.

Ta kontakt med fergemannskapet for spørsmål.