30% reduksjon i fergebillettene fra 1. januar 2022?

Dessverre har vi ikke fått avklart om vårt fergetilbud kommer inn under denne ordningen eller ikke. Tidligere i år hadde kommunal- og moderniseringsdepartementet som utgangspunkt at ferjesambandene måtte være fullt ut fylkeskommunale for å komme inn under ordningen...