Retningslinjer billettering.

Vårt mannskap opplever å få noen negative tilbakemeldinger på billetterings ordningen etter at det ble innført gratis ferge for fastboende og betaling for ikke-fastboende. Vi vil derfor gjenta at det selvfølgelig ikke er mannskapet ombord som har satt retningslinjene...