På grunn av forventet mye trafikk kjøres det en ekstratur til Bjørkøya torsdag 16. mai med avgang kl 2155 fra Brevik.