Periodekort er blitt billigere

Periodekort er blitt billigere

Fra 1.januar 2014 er prisen på 30 dagers periodekort for voksne satt ned. Som følge av at Bypakke Grenland  har fått tilført belønningsmidler  fra staten er prisen på 30 dagers  periodekort for voksne satt ned fra  kr 700,- til kr 400,- pr. måned.  Alle andre...