Utsatt levering av «Sandøy» til mai neste år.

I nært samarbeid med verftet har vi besluttet å utsette levering av «Sandøy» til mai neste år. Det er to hovedårsaker til at vi har jobbet for å få dette på plass: Utfordrende å få gjennomført inspeksjoner, godkjenninger og uttesting av fergen nå pga...