På grunn av reparasjon av kjørebro på Sandøya fergekai kan ikke Mf Sandøy anløpe kaia på torsdag 12. Oktober. Dette berører følgende avganger fra Brevik: kl 940, 1025, 1135 og 1315 og retur fra Sandøya. MF Oksøy blir satt inn istedet og vil gå fra de gamle fergeleiene i Brevik og på Sandøya.