Midlertidig parkering Brevik Fergekai.

Når Sandøy er på verksted er det mulighet for å parkere på Brevik fergekai. Vedlagt bilde viser plasser. Disse vil ikke bli merket. Det er opp til hver enkelt å parkere fornuftig slik at biler ikke blir stengt inne. Fergeselskapet vil ikke følge opp...

Sandøy ut av drift uke 15 og uke 16

Sandøy verkstedopphold.Uke 15 og uke 16 (8. – 21. april) skal det utføres planlagt vedlikehold og årlig klassing på Sandøy. Passasjerbåten Løvøy vil da gå i rute for Sandøy. Mandag 8. kjører Sandøy til og med 750 avgang fra Sandøya.Løvøy kjører fra og med 810 avgang...

Betaling for reisende

Det innføres betaling for andre reisende enn fastboende med gyldig reisekort f.o.m. 1. april. For å reise gratis må du ha reisekort/-bevis utstedt av Porsgrunn kommune. Klikk her for mer informasjon og fremgangsmåte. For andre reisende innføres betaling fra samme...