Administrasjonen

Kontoret: Tlf. 35 56 32 00

Pål Larsen. Drift/teknisk ansvarlig:   Tlf. 35 56 32 00/ 450 66 256

Anna Johannessen, konsulent:   Tlf. 35 56 32 02

Borgar Slørdal, daglig leder Tlf 40005862