Administrasjonen

Kontoret: Tlf. 35 56 32 00

Pål Larsen. Konstituert daglig leder, Drift/teknisk ansvarlig:   Tlf. 35 56 32 00/ 450 66 256

Anna Johannessen, konsulent:   Tlf. 35 56 32 02

Georg Andreas Steintvedt, f.o.m. 1/03.20024 daglig leder Tlf 95948223