Vårt mannskap opplever å få noen negative tilbakemeldinger på billetterings ordningen etter at det ble innført gratis ferge for fastboende og betaling for ikke-fastboende. Vi vil derfor gjenta at det selvfølgelig ikke er mannskapet ombord som har satt retningslinjene og skal måtte svare for disse. Mannskapet ombord håndhever den instruks som de har fått fra ledelsen via fylkeskommunen. Eventuelle klager må derfor rettes dit.

Det er synd at arbeidsdagen til våre ansatte skal forsures av enkeltpassasjerer som ikke kan utvise normal folkeskikk og innrette seg etter den instruks som våre mannskap har fått. Vi oppfordrer de reisende til å ikke la det gå ut over de som har sin arbeidsplass ombord.

Minner om Ferjevettregel nr 1.

Vær hyggelig og vis respekt for mannskap og passasjerer.