Sandøy verkstedopphold.
Uke 15 og uke 16 (8. – 21. april) skal det utføres planlagt vedlikehold og årlig klassing på Sandøy. Passasjerbåten Løvøy vil da gå i rute for Sandøy.

Mandag 8. kjører Sandøy til og med 750 avgang fra Sandøya.
Løvøy kjører fra og med 810 avgang fra Brevik.

Løvøy vil gå fra sin faste plass i Brevik til kommune brygga på Sandøya.