Det innføres betaling for andre reisende enn fastboende med gyldig reisekort f.o.m. 1. april.

For å reise gratis må du ha reisekort/-bevis utstedt av Porsgrunn kommune. Klikk her for mer informasjon og fremgangsmåte.

For andre reisende innføres betaling fra samme dato. Se takster her.