‼️ Det er forsinkelser i rutetidene pga. sykekjøring og er uvisst når vi helt nøyaktig vil være i rute igjen. Oppdaterer når vi er tilbake i rute ‼️