For å korrespondere med buss og etter ønske fra flere vil denne avgangen forskyves til kl 1800. Dette blir oppdatert på farte.no ved neste anledning.