På grunn av det meldes sterk vind kan anløpene bli innstilt.