Det nye skiltet er ikke korrekt. Følg den opprinnelige merkingen med rekke nr 1 fra høyre.