De 4 oppstillingsfeltene fordeles slik: Reisende til Sandøya felt nr 1,2,3. Reisende til Bjørkøya, felt nr 4. Skilting vil komme.