Gjelder frakt av tyngre kjøretøy til Bjørkøya.

Det vil inntil videre ikke være mulig å få fraktet tyngre kjøretøy ut til Bjørkøya. Dette på grunn av at vi avventer tilstandsrapport på fergelemmen.

Vi beklager de ulemper dette medfører.