Telemark Fylkeskommune har bestemt at fastboende øyboere i Kragerø kommune og på Sandøya i Porsgrunn skal ha gratis ferge. Gratis ferge betinger at du kan fremvise gyldig reisekort/-bevis. DETTE MÅ DU SØKE OM.

Klikk her for mer informasjon og fremgangsmåte