Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og ordfører Robin Kåss stod for den offisielle åpningen av nye fergekaier med snorklipping og første biler over til Sandøya.

Begge våre eiere var godt representert med administrativ og politisk ledelse sammen med representanter fra Repstad Anlegg og SafeControl Engineering. En fin markering av en stor forbedring av fergekaier og fergetilbudet til Sandøya og Bjørkøya.

Og vi ser frem til å kunne sette «Sandøy» inn i ordinær drift fra mandag 25. september. En milepæl i selskapets historie.

Velkommen om bord!