Fra 1. februar må vi innføre betaling for våre reisende til og fra Bjørkøya igjen.
Bakgrunnen er at våre oppdragsgivere og eiere, fylkeskommunen og Porsgrunn kommune, ikke har fått tilført finansielle midler for å opprettholde/tilby gratis fergetilbud til Bjørkøya.

Økning i prisene er med utgangspunkt i prisutviklingen og øker med 7,5% sammenlignet med 2022. I 2022 var det også rabatt på 17,5% for personbiler finansiert av fylkeskommuen, denne rabatten er dessverre ikke videreført.

Våre takster finner du her.