I forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022 kommer det frem at regjeringen løyver totalt 89 mill kroner til gratis ferger i 2022.
Denne nyheten kom samtidig med at vi jobbet med å få etablert sommerprisene for 2022. Og det er ikke å se bort ifra at vi ville gjerne sett at vi også ble en del av denne ordningen i stedet for at vi innfører sommerpriser fra samme dato som den nye ordningen er sagt skal starte i resten av Norge for tilsvarende fergesamband.

I oversikten over samband som er aktuelle for ordningen finner vi dessverre ikke våre samband. Selv om vi har helårsdrift og har under 100.000 passasjerer på årsbasis.

Noe av grunnen til at vi mangler i oversikten er nok det at Statens Vegvesen har tatt utgangspunkt i data fra 2019 og da var ikke vi fylkesvegferge. Strekningen Brevik-Sandøya ble først fylkesveg 1.1.2022.

Det fremkommer også i proposisjonen at Statens vegvesen som har utarbeidet oversikten over samband at det er noe usikkerhet knyttet til opplysningene som er brukt til å utarbeide oversikten.

Allerede mandags morgen når denne nyheten ble kjent tok vi kontakt med fylkeskommunen for å avklare og jobbe for at også Brevik-Sandøya ble en del av denne ordningen.

Vi i Brevik Fergeselskap er forsiktig optimister og håper å se at også vårt samband blir tatt med i ordningen.