Saken om reduserte takster på fylkeskommunale ferger skal behandles i fylkeskommunen nå i februar:
2. feb: Hovedutvalgt for samferdsel
9. feb: Fylkesutvalget
15.feb: Fylkestinget.

For Brevik-Sandøya:
Fylkesdirektørens innstilling er 17,5% takstreduksjon på kjøretøy under 7m til Sandøya og gjeldende fra 1. mars.
Vedlagt ligger saksframlegget.
Reduserte takstar på fylkeskommunale ferjer og auka driftstilskott