Dessverre har vi ikke fått avklart om vårt fergetilbud kommer inn under denne ordningen eller ikke.
Tidligere i år hadde kommunal- og moderniseringsdepartementet som utgangspunkt at ferjesambandene måtte være fullt ut fylkeskommunale for å komme inn under ordningen båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene. Og med både Porsgrunn kommune og fylkeskommunen som eiere tilfredsstilte vi ikke kriteriene.
Samtidig kan vi ikke se i diskusjonene/informasjonen rundt 30% reduksjon i fergebillettene at det er krav at fylkeskommunen må ha hovedansvaret. Men som sagt har vi ikke fått dette avklart.
Fylkeskommunen har meldt at endringer i billettpriser skal skje først fra 1. februar i 2022 og vi vil jobbe med å få avklart hvor vi står i god tid før dette.

Vi beklager at det ikke har vært mulig å få mere informasjon om dette nå før denne ordningen skulle ha vært på plass den 1. januar.