Fra kl. 1505 i dag kjører «Oksøy» i normal rute igjen etter et meget vellykket verkstedopphold hos Hansen & Arntzen.

Ny hovedmotor, passasjersertifikat godkjent av sjøfartsdirektoratet, nymalt og klargjort for en ny periode som hovedfergen til Sandøya, Bjørkøya og Siktesøya.

Hjertelig velkommen ombord!