I nært samarbeid med verftet har vi besluttet å utsette levering av «Sandøy» til mai neste år.

Det er to hovedårsaker til at vi har jobbet for å få dette på plass:

  • Utfordrende å få gjennomført inspeksjoner, godkjenninger og uttesting av fergen nå pga korona.
  • Kaianleggene er ikke påbegynt.

Planen er å få ferdigbygd fergen på nyåret og sjøsetting i mars. Og forhåpentligvis kunne utføre sjøprøver og godkjenninger med myndigheter, klasse, underleverandører, verft og representanter fra oss tilstede.