Det er nå mulig å ta utskrift kun av rutene inne på nettet.  Det er lagt inn to nye symboler over rutetidene, et for PDF og et for utskrift.   Dermed vil resten av siden ikke komme med.

De samme symbolene er også lagt inn på de øvrige sidene.