Årets vinterruter har to avganger mer pr. dag enn tidligere. Med halvtimes avganger deler av døgnet har vi nå et rutetilbud som i større grad er tilpasset bussene. Dette er mulig siden vi kun billetterer i Brevik og ikke har liggetid på øyene.

Vi oppfordrer alle til å komme i god tid før avgang. En forsinkelse vil forplante seg til senere avganger, og vi vil ikke kunne holde bussrutene.