Brevik Fergeselskap IKS har fått ny nettside, hvor vi kan orientere publikum om nyheter, driftsmeldinger, rutetider osv.

Planen er å utvikle siden etter behov, slik at dette blir et nyttig verktøy for alle som har tilknytning til fergene.