Sommerrute passasjerbåten Løvøy f.o.m 24. juni tom 14. august 2022

Våre rutetider finner du også på www.farte.no/reiseplanlegger/

Brevik – Stathelle – Sandøya – Bjørkøya – Langesund – Siktesøya
Ukedager D D
Avg Brevik 0945 1710
Stathelle 0950 1715
Dikkon 1005
Sandøya 1015 1725
Bjørkøya 1030 1740
Siktesøya 1040 1750
Ank Langesund 1100 1815
Avg Langesund- 1115 1830
Bjørkøya 1135 1850
Siktesøya 1145 1900
Sandøya 1205 1920
Stathelle 1215 1930
Ank Brevik 1220 1935
Brevik-Sandøya-Dikkon-Løvøya-Klokkerholmen-Oksøya-Bjørkøya-Siktesøya-Langesund-Stathelle
Ukedager D D D
Avg Brevik 1235 1450 1620
Stathelle 1455
Sandøya 1505
Dikkon 1250 1635
Løvøya 1250 1635
Oksøya 1310 1645
Bjørkøya 1515
Langesund 1535
Siktesøya 1545
Stathelle 1600
Ank Brevik 1325 1610 1700
Symboler gjelder alle rutene:
D = Daglig
X = untatt
1 = mandag
4 = torsdag