MS Oksøy ble bygget i 1964 på Hagens skipsverft på Hjelset. Før fergen ble kjøpt av Porsgrunn kommune i 1985 og satt i drift på sambandet til Sandøya het den MF Rinna (MRF). 

«Oksøy» tilfredsstiller ikke lenger brukerkrav som passasjer-bekvemmeligheter, universell utforming, kapasitet for biler, vektbegrensningene for tyngre kjøretøy og nye miljøkrav. Og har etter en lang venteperiode nå blitt erstattet av vår nye moderne og miljøvennlige elferge «Sandøy». 

Passasjerbåten «Løvøy» vil fortsatt være selskapets reservefartøy. Dette lå allerede til grunn når beslutningen om å erstatte «Oksøy» ble fattet, men senere fulgt opp og vedtatt av våre eiere ved representantskapet 28. april i år. 

Kjøper «Til Svartisen» kommer til Brevik i dag og vil ha overlevering av «Oksøy» denne uken. De planlegger deretter å seile den til sin nye hjemmehavn i nord. 

Salgsprosessen inkludert markedsføring har blitt håndtert meget bra av skipsmegler Bjarne Børven i Scandinavian Broking Services AS.