I forbindelse med oppgradering av eksisterende fergekai på Bjørkøya vil det dessverre i en periode være stopp i transport av kjøretøy.
Anleggsperioden har vi fått oppgitt er planlagt til å starte 2. mai og foregå frem til 27. juni 3. juli. Og det er i dette tidsrommet at det ikke vil være mulig å få kjøretøy i land.
Fergen vår «Oksøy» anløper flytebryggen i anleggsperioden, men da bare muligheter for gående passasjerer å komme seg i land via gangporten på fergen.

Endringer kan forekomme. Oppdatert informasjon vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside og facebooksider.