JULAFTEN KJØRER M/F OKSØY ETTER ORDINÆR RUTEPLAN (VINTERRUTETABELL 2019 / 2020) T.O.M RUTE MED AVGANG FRA SANDØYA KL. 17.40.

FOR ØVRIG KJØRES DET ETTER FØLGENDE RUTEPLAN (M/F OKSØY):

FOR JULAFTEN: FRA BREVIK KL.  2235, 2300 OG 2325 MED RETUR FRA SANDØYA KL. 2245, 2310 OG KL. 2335.

 NYTTÅRSAFTEN KJØRER M/F OKSØY ETTER ORDINÆR RUTEPLAN (VINTERRUTETABELL 2019 / 2019) T.O.M RUTE MED AVGANG FRA SANDØYA KL. 1900.

 FOR NYTTÅRSAFTEN: FRA BREVIK KL. 0110 MED RETUR FRA SANDØYA KL. 0120.

Kontoret er stengt for tlf. bestilling for bil, jul og Nyttårsaften.

1. og 2. JULEDAG SAMT 1. NYTTÅRSDAG KJØRES SOM SØNDAG.

PLASSBEST. GJØRES TIL FJORDBÅT KONTORET på TLF. 35563205 fra kl.10.00 – kl.13.00. SENEST  mandag 23.12 for julaften og 30.12 for nyttårsaften.