Sommerrute passasjerbåten Løvøy f.o.m 21.06.19

Sommerrute 2019 – fom 21. juni tom 18. august   LØVØY
282 Fjordbåt sommerrute 2019 – fom 21. juni tom 18. august
Brevik – Stathelle – Sandøya – Bjørkøya – Langesund – Siktesøya
Ukedager D D
Avg Brevik 0945 1710
Stathelle 0950 1715
Dikkon 1005
Sandøya 1015 1725
Bjørkøya 1030 1740
Siktesøya 1040 1750
Ank Langesund 1100 1815
Avg Langesund- 1115 1830
Bjørkøya 1135 1850
Siktesøya 1145 1900
Sandøya 1205 1920
Stathelle 1215 1930
Ank Brevik 1220 1935
Brevik – Sandøya – Dikkon – Løvøya – Klokkerholmen –  Oksøya – Bjørkøya – Siktesøya-
Langesund-Stathelle
Ukedager D X14 D D D
Avg Brevik 1235 1335 1500 1620 1940
Stathelle 1503
Sandøya 1510
Dikkon 1250 1350 1635 1955
Løvøya 1250 1350 1635
Klokkerholmen 1255NB 1355NB 1640NB
Oksøya 1310 1410 1645 2000
Bjørkøya 1520
Langesund 1535
Siktesøya 1545
Stathelle 1600
Ank Brevik 1325 1425 1610 1700 20:10
Symboler gjelder alle rutene:
D = Daglig
X = untatt
1 = mandag
4 = torsdag
NB = Gi beskjed ved påstigning/ved retur ring mob. 97422296