Bestilling av bilplass

Bestilling av plass med bil må gjøres senest dagen i forveien på

tlf. 35 56 32 05.

Tid for bestilling: Man-fre kl. 10.00-13.00.

Totalvekt maks 23 tonn.  Maks høyde 4,20 meter.

IKKE TELEFONBESTILLING JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG ONSDAG FØR SKJÆRTORSDAG.

OPPMØTE 10 MINUTTER FØR AVGANG.

Stor trafikk kan føre til forsinkelser.
KALENDER FOR 2016