Bestilling av bilplass

Bestilling av plass med bil må gjøres senest dagen i forveien på

tlf. 35 56 32 05.

Tid for bestilling: Man-fre kl. 10.00-13.00.

Det kan ikke bestilles via mail.

Totalvekt maks 23 tonn.  Maks høyde 4,20 meter.

IKKE TELEFONBESTILLING JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG ONSDAG FØR SKJÆRTORSDAG.

OPPMØTE 10 MINUTTER FØR AVGANG.

Stor trafikk kan føre til forsinkelser.