Bestilling av bilplass

Bestilling av plass med bil må gjøres senest dagen i forveien på

tlf. 35 56 32 05.

Tid for bestilling: Man-fre kl. 10.00-13.00.

Det kan ikke bestilles på telefon direkte til båten.

Det kan ikke bestilles via mail.

Totalvekt maks 23 tonn.  Maks høyde 4,20 meter. Maks bredde 3.10 meter

IKKE TELEFONBESTILLING JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG ONSDAG FØR SKJÆRTORSDAG.

NB!: Ny tid for OPPMØTE 3 MINUTTER FØR AVGANG.

Stor trafikk kan føre til forsinkelser.