Benytt mai til vårrengjøring

Benytt mai til vårrengjøring

Også i år blir det mulig å kjøre søppel gratis på lørdagene i hele mai.  Gjelder også ved bruk av vare-henger (gjelder bil + vare-henger under 10m). Gjelder ikke lastebiler. Det presiseres at ordningen ikke gjelder for annen transport. Gjelder kun...
Nytt representantskap i Brevik Fergeselskap IKS

Nytt representantskap i Brevik Fergeselskap IKS

Følgende er valgt inn i representantskapet til Brevik Fergeselskap IKS. Fra fylkestinget i møte 09.12.2015: Tone Berge Hansen, Hans Edvard Askjer og Beate Marie Dahl Eide. Vara: Hallgeir Ofte, Bjørg Inger Flatland og Petter Ellefsen. Fra bystyret i Porsgrunn kommune i...