Den 17. juni blir Sandøy erstattet av passasjerfergen Løvøy på dagen. Det gjelder avganger fra Brevik fra og med kl 0940 og til og med kl 1315.