I forbindelse med oppgradering av eksisterende fergekai på Bjørkøya vil det dessverre i en periode være stopp i transport av kjøretøy.
Anleggsperioden har vi fått oppgitt er planlagt til å starte 2. mai og foregå frem til 27. juni. Og det er i dette tidsrommet at det ikke vil være mulig å få kjøretøy i land.
Planen er at fergen vår «Oksøy» kan anløpe støttekaien i anleggsperioden, men da bare muligheter for gående passasjerer å komme seg i land via gangporten på fergen.

Dette er foreløpige planer og endringer kan forekomme. Oppdatert informasjon vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside og facebooksider.