BREVIK FERGESELSKAP IKS SØKER FERIEVIKARER FOR LETTMATROS/MASKINPASSER PÅ VÅRT PASSASJERFARTØY LØVØY I TIDSROMMET 24. JUNI TIL AUGUST 2021.

VI SØKER OGSÅ ETTER SPORADISKE VIKARER SOM LETTMATROS/MASKINPASSERE OG SKIPSFØRERE.

Lettmatros må ha fylt 18 år, inneha minimum VK1 sjøfartsfag eller annen relevant tjenestetid/praktisk opplæring, begrenset sikkerhetskurs – godkjent av Sjøfartsdirektoratet,12 timers kurs i krisehåndtering og gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip.

Skipper må inneha minimum dekksoffisersertifikat klasse 5 med førerrettigheter, gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, fullført sikkerhetskurs i henhold til STCW-95 konvensjonen og 12 timers kurs i krisehåndtering.

 

Praksis opplæring vil bli gitt om bord.

 

Kontaktperson Pål Larsen.

Henvendelser/spørsmål og søknad bes sendt på epost til: paal@fjordbat.no

 

Søknadsfrist er 30 mars, 2021.

 

Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

 

What do you want to do ?

New mail