FHIs retningslinjer rundt begrensning av Covid-19 smitte om at vi alle skal fortsette å holde avstand til hverandre, samt anbefalinger om å begrense bruk av offentlig transport, gjør at det er besluttet å ikke kjøre «baderute'» med «Løvøy» i sommer.

Vi minner samtidig om at «Oksøy» går til både Sandøya, Bjørkøya og Siktesøya. Med anbefalt Norgesferie i sommer, kan man da benytte anledningen til å oppleve disse fine øyene.

Se blant annet følgende artikkel om Sandøya på Visit Telemark: https://www.visittelemark.no/porsgrunn/ting-a-gjore/sandoya-p4574173