Da det er stor trafikk på enkelte avganger så kan det bli noe forskyvninger på enkelte rutetider.