Oksøy ble satt inn i rute igjen fredag 12.4 kl.14:30.