JULAFTEN KJØRER M/F OKSØY ETTER ORDINÆR RUTEPLAN (VINTERRUTETABELL 2018 / 2019) T.O.M RUTE MED AVGANG FRA SANDØYA KL. 17:40.

FOR ØVRIG KJØRES DET ETTER FØLGENDE RUTEPLAN (M/F OKSØY):
FOR JULAFTEN: FRA BREVIK KL. 22:35, 23:00 OG
KL. 23:25 MED RETUR FRA SANDØYA KL. 22:45, 23:10 OG KL. 23:35.

NYTTÅRSAFTEN KJØRER M/F OKSØY ETTER ORDINÆR RUTEPLAN (VINTERRUTETABELL 2018 / 2019) T.O.M RUTE MED AVGANG FRA SANDØYA KL. 19:00.

FOR NYTTÅRSAFTEN: FRA BREVIK KL. 01:10 MED RETUR FRA SANDØYA KL. 01:20.

Kontoret er stengt for tlf. bestilling for bil, jul og Nyttårsaften
1. OG 2. JULEDAG SAMT 1. NYTTÅRSDAG KJØRES SOM SØNDAG.

PLASSBESTILLING  GJØRESTIL FJORDBÅT KONTORET på TLF. 35563205 fra kl.10.00 – kl.13.00.SENEST fredag 21.12 for julaften og 28.12 for nyttårsaften.